Nu har vi haft årsmöte, och glädjande nog så behöll vi vår låga medlemsavgift. Vi gör inget utskick av inbetalningskort nu, utan uppmanar alla att själv betala in avgiften till BG: 819-8582 eller Swish: 123 589 69 56. Glöm inte ange för vem du betalar. Avgiften är på 100 kr/familj och 50 kr för enskilda. Med familj menas 2 vuxna och barn till och med 16 års ålder. Alla ska tillhöra samma hushåll.

/Styrelsen